پست های ارسالی

ما را در شبكه های اجتماعی دنبال كنيد

عمومی

اندام شناسی در خیاطی

خیاطی یکی از اصولی که به ایجاد لباسی متناسب بیانجامد چرا که هدف از خیاطی لباسی برازنده و خوش فرمه علوم اندام رو بپوشونه خیاط ماهر باید بتونه فرم های اندامی رو تشخیص بده چرا که هر فردی با توجه به مشخصات اندامی خودش الگوی مخصوصی نیاز دارد در رشته طراحی و دوخ ت یا همان خیاطی اندامها یا نرمال هستند و یا غیر نرمال .

 

اندام نرمال اندامی که طول و عرض اندام متناسب بوده و محل اتصال بین پاها درست در یک دوم بلندی قد قرار میگیره و فاصله کمر تا زیر بغل و کمر تا اتصال دو پا به یک اندازه است . در غیر این صورت اندام غیر نرمال اگه کمر بالاتر از قطعات اصلی باشه بالاتنه کوتاه و اگر پایین تر باشه بالاتر بلند نامیده میشه .

 

۶ دسته اصلی اندا م به صورت زیراست :

 

1. اندام های مثلث واژگون یا V شکل : در این نوع اندام شانه ها پهن و سینه ها بزرگ تر از باسن ، مانند ورزشکاران.

 

2. اندام های مثلث یا  A شکل : قسمت کمر و باسن تحت از شانه و سینه است و به اندام گلابی شکل معروفند.

 

3. اندام ساعت شنی یا X شکل : در این اندام ها اختلاف دور کمر و دورباسن حدود ۲۵ سانتی متر است .

 

4. اندام مستطیل یا H : این اندامها تقریباً گود یکمر وجود نداره و به عبارت دیگر اختلاف دور کمر و باسن کمتر از ۱۵ سانتیمتر است .

5. اندام دایره یا O شکل : در این نوع از اندام عرض اندام نسبت به طول آن زیاد است این اندام به اندام سیب نیز معروف است.

 

6. اندام لوزی شکل : در این نوع اندام قسمت کمر و باسن کوچک ، از عرض سرشانه و باسن .

بزرگ پهن تر است . این نو ع اندام به اندام الماسی شکل نیز معروف است .


0 نظر

ارسال نظرات

بالا